Telefon Bankçılıq

Telefon Bankçılıq
Xidmətin köməyi ilə müştərilər aşağıdakı əməliyyatları vasitəçisiz yerinə yetirə bilərlər:
• balansı yoxlamaq;
• kartı bloklaşdırmaq;
• bloklanmış PIN kodu açmaq;
• “SMS Xəbərdarlıq” xidmətinə qoşulmaq.
 

Xidmət üçün telefon nömrələri aşağıdakılardır:

194, 5984697, 5984376. 
Xidmət aşağıda təsvir edilən qaydada işləyir:

Müştəri yuxarıda göstərilən telefon nömrələrinə zəng edir,
Telefon bankçılıq xidmətini (#1) və müvafiq xidməti seçir:
Balansın yoxlanması - #1,
Kartın bloklanması - #2,
PİN kodun blokdan açılması - #3,
SMS xəbərdarlıq xidməti - #4.

“Telefon Bankçılıq” xidmətindən istifadə etmək üçün müştəri birdəfəlik 6 rəqəmli SMS şifrəsi (istifadə zamanı telefona göndərilir) və yaxud bankomatdan əldə edilən birdəfəlik şifrələr vasitəsilə identifikasiyadan (eyniləşdirmə) keçə bilər.

Xidmət 3 dildə təklif edilir.