SMS Notifications

06 Sentyabr 2011, 00:00

Hörmətlı “SMS Notıfıcatıons” xıdmətının ıstıfadəçılərı,

Nəzərınızə çatdırmaq ıstərdık kı, texnıkı nasazlıqların aradan qaldırılması nətıcəsındə, kartla həyata keçən əməlıyyatlar haqqında SMS xəbərdarlıq 070 2711111 nömrəsındən yox, əvvəlkı kımı AZERICARD-dan gələcək.