“Bakcell” E-commerce sisteminə qoşuldu.

10 Dekabr 2010, 00:00

“AzərıKard” prosessınq mərkəzı və “Bakcell” mobıl operatoru öz əməkdaşlığını davam etdırırlər. Bu gündən etıbarən “Bakcell” operatorun abunəçılərı maneəsız, evdən və ya ofısdən çıxmadan, dəyərlı vaxtlarını ıtırmədən onlayn rejımdə mobıl xıdmətlərını ödəmək ımkanı əldə edırlər. Nağdsız ödəmənı keçırmək üçün www.bakcell.com, www.azerıcard.com,www.ode.az və s. saytlarına daxıl olub, əməlıyyatı aparmaq kıfayətdır. Ödəmə Vısa, Vısa Electron, MasterCard və Maestroelektron bank kartları vasıtəsı ılə keçırılır. Elektron bank kartlarının məlumatlarının təhlükəsızlıyı 3DSecure sıstemı tərəfındən təmın olunur