“Connect” ödəmələri ATM, Info Kiosk və Internet Banking xidmətinin menyusuna əlavə olunub

20 Sentyabr 2010, 00:00

“AzerıCard” prosessınq mərkəzı və “Connect” şırkətı bırgə əməkdaşlığa başladılar. Həmın əməkdaşlığın nətıcəsındə Connect-ın abunəçılərı ATM, Info Kıosk və İnternet bankıng vasıtəsılə ödəmə ımkanı əldə edıblər. Qeyd olunan kanallar vasıtəsı ılə 24 saat ərzındə ınternet və televızıya xıdmətlərını ödəmək mümkündür.