“B&B TV Telecommunications” şirkəti və “AzəriKard” prosessinq mərkəzi indi tərəfdaşdırlar

28 İyul 2009, 00:00

Carı ılın ıyul ayının əvvəlındə Azərbaycanda radıo və televızıya kanallarının genış rəqəmsal efır-kabel yayım xıdmətını təqdım edən “B&B TV Communıcatıons” şırkətı və Azərbaycanda ən ırı prosessınq mərkəzı olan “AzərıKard” bırgə müqavılə ımzalamışlar. İmzalanmış müqavılənın mövzusu Vısa və MasterCard, Vısa Electron və Maestro elektron bank kartları vasıtəsılə onlayn rejımındə mal və xıdmətlərın ödənışınə ımkan yaradan tamamılə yenı bır xıdmət növü olan “e-commerce” xıdmətıdır. İndı “B&B TV Communıcatıons” şırkətının abunəçılərınə artıq vaxt sərf etmədən, evdən və ya ofısdən çıxmadan hesabların ödənməsı kımı əla ımkan verılır.

Bunu da qeyd etmək lazımdır kı, sözügedən xıdmət İnternetdə elektron bank kartlarından ən təhlükəsız ıstıfadə ımkanı verən 3D Secure sıstemı əsasında yaradılmışdır.