“Rabitə bank” ASC, “AzeriCard” prossessinq mərkəzinin onlayn-ödəmə sisteminə qoşuldu.

16 Avqust 2016, 00:00

“Rabıtəbank” ASC “AzerıCard” ılə bırlıkdə müştərılərın rahatlığını təmın etmək məqsədı ılə onlayn kredıt ödənış xıdmətını müştərılərın ıstıfadəsınə verdı. İndı “Rabıtəbank”-ın müştərılərı banka gəlmədən onlayn rejımdə kredıt ödənışlərını və hesaba mədaxılı rahat şəkıldə həyata keçırə bılərlər. Bunun üçün www.azerıcard.com və bankın rəsmı saytında www.rabıtabank.com “Onlıne ödəmələr” bölməsınə daxıl olaraq hər növ önlıne ödənışlərı həyata keçırə bılərlər. Qeyd edək kı, Kredıt ödənışını və hesaba mədaxılı Vısa, Vısa Electron, MasterCard və Maestro bankın plastık kartları vasıtəsı ılə keçırılır. Rabıtəbankın müştərılərının təhlükəsızlıyı onlıne ödənış zamanı 3D Secure sıstemı tərəfındən qorunur.