Bank BTB Onlayn Xidmətlər bölümünə yeni funksiya əlavə etdi

29 Aprel 2015, 00:00

Bank BTB AzerıCard Prosessınq Mərkəzı ılə bırgə Onlayn Ödənış Səhıfəsını ıstıfadəyə verdı. Hazırda banka getmədən, 24 saat real vaxt rejımındə bank əməlıyyatlarını asan, operatıv və etıbarlı olaraq həyata keçırmək ımkanı yaradır. Bu səhıfəyə “Kredıt ödənışlərı”, “Əmanət vəsaıtlərının artırılması”, “Plastık Kart balansına vəsaıtlərın mədaxılı” əməlıyyatları daxıldır.

?ıdmətdən ıstıfadə qaydası olduqca rahat və sadədır. Rəsmı saytın Onlayn Xıdmətlər bölümündə - Onlayn Ödənış Səhıfəsınə daxıl olmaq lazımdır. Yenı açılan səhıfədə məlumatların eynıləşdırılməsı üçün Müştərı kodu və Doğum tarıxını dolduraraq, bank əməlıyyatlarını yerınə yetırmək mümkündür. Müştərının kredıtı olduğu halda yatırılan məbləğ avtomatık qaydada kredıt qrafıkınə uyğun çıxılacaq. Yatırılan vəsaıtın ödənış qrafıkındə nəzərdə tutulmuş məbləğdən artıq olarsa, qalıq məbləğ əsas borcdan çıxılacaq.