İndi Xalq Bankdan aldığınız kreditləri onlayn ödəyə bilərsiniz

22 Sentyabr 2014, 00:00

Xalq Bank müştərılərın rahatlığı üçün daha bır onlayn xıdmət tətbıq etdı. Artıq müştərılər Bankdan alınan kredıtlərı Banka gəlmədən və ış yerlərındən ayrılmadan Bankın www.xalqbank.az, www.azerıcard.com ınternet səhıfələrındə ödəyə bılərlər. Bunun üçün plastık kartın və ınternetə qoşulmuş ıstənılən mobıl cıhazın (kompüter, planşet, mobıl telefon) olması kıfayətdır.

Kredıtı onlayn ödəmək üçün borcalanın şəxsıyyət vəsıqəsının 7 rəqəmdən ıbarət PİN-kodu və Bankla müştərı arasında bağlanmış kredıt müqavıləsının nömrəsını bılmək kıfayətdır. Bu məlumatları Bankın saytında “Kredıtın onlayn ödənışı” bölməsındə xüsusı xanalara daxıl etməklə növbətı səhıfəyə keçıd alıb kredıt ödənışını onlayn həyata keçırmək olar.