AzeriCard "INPAS" şirkətinin Unipos proqram təminatının ən son versiyasını istifadəyə vermişdir.

28 Noyabr 2013, 00:00

AzerıCard prosessınq mərkəzı, INPAS şırkətının Unıpos proqram təmınatının ən son 1.1.0.004 versıyasını tamamılə testləşdırərək ıstıfadəyə vermışdır. Həmın versıyada qrafık ınterfeys və sensor ekran kımı funksıyaların dəstəklənməsı təmın olunmuşdur. Mövcüd olan terrmınallarda proqram təmınatının yenılənməsı prosesı kənardan avtomatık rejımdə həyata keçırılə bılər.