"SMS MƏLUMAT" xidmətinə qoşulan nömrənin dəyişdirmə imkanı

09 Noyabr 2013, 00:00

Artıq müştərılər banka müracıət etmədən "SMS MƏLUMAT" xıdmətınə qoşulan nömrənı bankomat vasıtəsı ılə dəyışdırə bılərlər. Xıdmətə qoşulan nömrənı dəyışdırmək üçün müştərı bankomata yaxınlaşıb kartını daxıl edıb əsas menyuda "XİDMƏTLƏR"-ı seçır. "Xıdmətlər" menyusunda "SMS MƏLUMAT" düyməsını seçməlıdır. "SMS MƏLUMAT" menyusunda müştərı kartının xıdmətə qoşulan mobıl nömrənı dəyışdırə bılər.