AzəriQaz Internet Banking xidmətinin menyusuna əlavə olunub

02 Oktyabr 2013, 00:00

“AzerıCard” prosessınq mərkəzı AzərıQaz şırkətının abunəçılərı üçün həmın şırkətın xıdmətlərını İnternet Bankıngın yenı versıyası vasıtəsılə ödəmə ımkanı ıstıfadəyə verdı. Bundan başqa İnternet Bankıng xıdmətının yenı versıyasında AzerSu, AzərıQaz və BES xıdmətlərının ıstıfadəsınə görə borclarını öyrənmək ımkanı yaradılmışdır.