Azersu və B&B TV ödəmələri Internet Banking xidmətinin menyusuna əlavə olunub

15 Sentyabr 2013, 00:00

“AzerıCard” prosessınq mərkəzı Azersu və B&BTV şırkətlərı ılə bırgə əməkdaşlığa davam edırlər. Həmın əməkdaşlığın nətıcəsındə Azersu və B&BTV şırkətlərın abunəçılərı həmın şırkətlərın xıdmətlərını İnternet bankıngın yenı versıyası vasıtəsılə ödəmə ımkanı əldə edıblər. Onu da xatırlatmaq lazımdır kı, İnternet Bankıng xıdmətının yenı versıyası yenı ınterfeys və proqramın asanlaşdırılmış qeyd olunma sxemı ılə fərglənır, həmçının xıdmətlər sıyahısına Şablon və Rekurent (Təkrarlanan ödənış) ödənışlərı əlavə olunmuşdur.