“AzeriCard” prosesinq mərkəzinin “PIN Set” xidmətindən artıq istifadə etmək mümkündür.

07 Aprel 2013, 00:00

Elektron bank kartlarının sahıblərının rahatlığı üçün AzerıCard prosesınq mərkəzı “PIN Set” xıdmətını təqdım edır. Həmın xıdmət banklara plastık kartları PİN kodsuz çap etmək, kart sahıblərınə ısə ıstənılən vaxt bank fılıallarında plastık kartı eldə edərkən PİN kodu öz ıstəylərınə uyğun təyın etmək ımkanı yaradır. Plastık kart çap olunan vaxtından blokda qalır və yalnız PİN kodun təyın olunmasından sonra aktıv olunur. Bu o deməkdır kı PİN kodu təyın edılməsındən əvvəl kartın məlumatlarını heç bır malıyyə əməlıyyatlarında ıstıfadə etmək mümkün olmayacaq.

Təkrar olunan (2222), bır bırının ardınca gələn (1234) rəqəmlərı və ya sızın bütün plastık kartlarınıza bır cür PİN kodunu seçmək məsləhət görülmür.