KOTİROVKA ELANI. Symantec məhsullarına texniki dəstək

31 May 2021, 00:00

KOTİROVKA ELANI

“Azərikard” MMC üçün aşağıdakı xidmətin kotirovka sorğusu ilə satın alınması məqsədi ilə elan edir.

Adı

Müddət

1.

Symantec məhsullarına texniki dəstək

1 il

 

Məhsulların adı 

                                                                           

SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER

USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND D

ESSENTIAL 12 MONTHS

SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER

USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS

REWARDS BAND C

SYMC DESKTOP EMAIL ENCRYPTION

POWERED BY PGP TECHNOLOGY 10.4 XPLAT

PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS

REWARDS BAND C

SYMC FILE SHARE ENCRYPTION POWERED

BY PGP TECHNOLOGY 10.4 WIN PER USER

RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS

BAND C

SYMC ENCRYPTION MANAGEMENT SERVER

BY PGP 3.4 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12

MONTHS REWARDS BAND C

SYMC DATA LOSS PREVENTION ENTERPRISE

SUITE 14.6 XPLAT RENEWAL ESSENTIAL 12

MONTHS REWARDS BAND C

 

Maraqlı təşkilatlar əlavə sualları olarsa,  0125052151 (daxili 8184) nömrəsi ilə  əlaqə saxlaya  bilərlər.

Texniki suallarla bağlı, 0125052151 (daxili 8183) nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün şifrələnmiş qiymət təklifləri 08.06.2021-ci il, saat 18:00-a qədər Tender@azericard.com  elektron ünvanına  göndərilə bilər. Şifrələr təkliflərin açılışı zamanı göndərilməlidir.

Təkliflərin açılma tarixi  09.06.2021-ci il, saat 15:00 təyin edilmişdir.

Hörmətlə,

Tender komissiyası