Bildiriş: Symantec

15 May 2019, 00:00

BİLDİRİŞ 


 
“Azərikard” MMC-nin  SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND D ESSENTIAL 12 MONTHS, SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND C, SYMC DESKTOP EMAIL ENCRYPTION POWERED BY PGP TECHNOLOGY 10.4 XPLAT PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND C,  SYMC FILE SHARE ENCRYPTION POWERED BY PGP TECHNOLOGY 10.4 WIN PER USER RENEWAL ESSENTIAL  12 MONTHS REWARDS BAND C, SYMC ENCRYPTION MANAGEMENT SERVER BY PGP 3.4 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND C, SYMC DATA LOSS PREVENTION ENTERPRISE SUITE 14.6 XPLAT RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND C proqram təminatların ilə bağlı dərc edilmiş kotirovka sorğusunun sənədlərinin qəbul tarixi 17.05.2019-ci il tarixi saat 18:00 uzadılır. Zərflərin açılma tarixi 20.05.2019-ci il saat 15:00 keçirilir. 

 

 


 Hörmətlə,

Tender Komissiyası