Bildiriş! “Maliyyə metodologiyasının hazırlanması” təkliflərin qəbulu 09.09.2021-ci il 18:00 kimi uzadılır.

02 Sentyabr 2021, 00:00

                                                                  BİLDİRİŞ

 

 

 

      Kotirovka sorğusu ilə satın alınması məqsədi ilə 12.08.2021-ci il tarixində elan olunmuş “Maliyyə metodologiyasının hazırlanması” təkliflərin qəbulu 09.09.2021-ci il 18:00 kimi uzadılır.

 

 

Xidmətin  adı

1

Qeyri maddi aktivlərin işlənib hazırlanma fazasında olan məsrəflərin kapitalizasiyası ilə bağlı metodologiyanın/istifadəçi təlimatının yaradılması

2

Mövcud olan bir neçə nümunənin texniki analizi, metodologiyanın hazırlanması və maliyyə departamenti ilə birgə tətbiqi

 

 

Təkliflərin açılış tarixi: 10.09.2021-ci il,16:00-da

 

 

 

 

Hörmətlə,

 

Tender Komissiyası!