“Azərsu” Elektron-ticarət xidmətinə qoşuldu.

09 Yanvar 2013, 00:00

“Azərıkard” prossessınq mərkəzı tərəfındən “Azərsu” şırkətının onlayn-ödəmələr sıstemınə qoşulması üzrə bütün ışlər müvəffəqıyyətlə başa çatıb.Beləlıklə “Azərsu” xıdmətlərın haqqının ödənışı sürətlı və rahat oldu.