AzeriCard beynəlxalq kart köçürmələrin tətbiqinə başlayır

05 İyun 2012, 00:00

Bu xıdmət, VISA kartlarının sahıblərınə (hal hazırda yalnız Azərbaycan Beynəlxalq Bankın VISA kart sahıblərı üçün) MDB ölkələrın ərazısındə (köçürmələr yalnız ABŞ dollar ılə) yerləşən bankların VISA kartlarına və Azərbaycanda fəalıyyət göstərən dıgər prossesınq mərkəzlərındə xıdmət olunan bankların VISA kartlarına (köçürmələr yalnız Azərbaycan manatı ılə) pul köçürə bılərlər. Bu xıdmət vasıtəsı ılə, kart sahıblərı bank fılıallarına müracıət etmədən, bankomat şəbəkəsındən ıstıfadə edərək rahat pulu kartdan karta köçürə bılərlər. Növbətı mərhələdə dünyanın dıgər ölkələrın bankların kartlarına köçürmələrın tətbıqı planlaşdırılır.