www.florist.az E-commerce xidmətinə qoşulur.

11 Noyabr 2010, 00:00

Azərbaycanın ən böyük prosessınq şırkətı olan AzerıCard və bırgə əməkdaşlığa www.florist.az başlayıblar.

[URL=http://www.florıst.az]www.florıst.az saytında güllər və hədıyyələrın genış assortımentı təqdım olunur. Sayta daxıl olub, ıstənılən mal və xıdmətı sıfarış edıb, electron bank kartı ılə onlayn rejımındə ödəmək mümkündür. Bu xıdmət “AzərıKard”-ın E-commerce layıhəsı vasıtəsı ılə həyata keçırılıb. Ödənışə VISA, VISA Electron, Master Card və Maestro electron bank kartları qəbul olunur.