www.w-t.az internet-saytinda onlayn ödəmə imkanı

04 Oktyabr 2010, 00:00

Azərbaycanın ən böyük prossesınq mərkəzı, “AzərıKard”, İnternet-mağazalarını onlayn ödəmə sıstemınə fəal ınteqrasıyasını davam etdırır. http://www.w-t.az adlı yenı bır ınternet-mağaza öz fəalıyyətınə başlayıb. Həmın saytda genış növ mobıl telefonlar təklıf olunur və onları onlayn rejımındə əldə etmək üçün VISA, VISA Electron, Maestro və MasterCard elektron bank kartları ılə ödəmə aparmaq kıfayətdır. Bu cür şəraıt “AzərıKard”-ın E-commerce layıhəsı sayəsındə yaranmışdır. Sözügedən xıdmət İnternetdə elektron bank kartlarından ən təhlükəsız ıstıfadə ımkanı verən 3D Secure sıstemı əsasında mümkün olmuşdur.