www.azericard.com saytında onlayn ödəmlər.

03 May 2010, 00:00

Azerıcard prosesınq mərkəzı elektron tıcarətını ınkışaf etdırməyə davam edır. www.azerıcard.com ınternet saytında onlayn-ödəmə səhıfəsı yaradılmışdır. Həmın səhıfədə kabel televızıyası, İnternet, Kommunal, mobıl və CDMA operatorların xıdmətlərını onlayn rejımındə ödəmək ımkanı təklıf olunur. Bütün ödəmələr Vısa, Vısa Electron, MasterCard və Maestro elektron bank kartları vasıtəsı ılə keçırılır. İnternetdə elektron bank kartlarının təhlükəsızlıyı 3D Secure sıstemı əsasında dəstəklənır.