"AzəriKard" prosesinq mərkəzi APUS sisteminə qoşuldu

23 Fevral 2010, 00:00

2010-cu ılın yanvar ayında “AzərıKard” prosesınq mərkəzı APUS sıstemınə qoşulmuşdur. Həmın sıstemın ınteqrasıyası Azərbaycan Mərkəzı Bankın yardımı ılə keçırılmışdır. Kommunal xıdmətlərını onlayn rejımındə elektron bank kartı vasıtəsılə www.apus.az ınternet saytında ödəmək mümkündür. Borcların baxılması və ödənışı təhlükəsız qoşulma vasıtəsılə həyata keçırılır. Qısa bır zamanda “AzərıKard” prosessınq mərkəzı APUS sıstemını ATM-lərə də quraşdıracaq