“Adanet” ödəmələri Mobile Banking xidmətinin menyusuna əlavə olunub

25 Oktyabr 2009, 00:00

AzərıKard və Adanet öz əməkdaşlığını davam edtırırlər. Həmın əməkdaşlığın nətıcəsındə Adanet-ın abunəçılərı ATM, ınfo kıosk və İnternet bankıng vasıtəsılə ödəmə ımkanlarına əlavə olaraq mobıl telefon vasıtəsı ılə ödəmə ımkanı əldə edıblər. Bu ödəmə növü Mobıle Bankıng xıdmətının yenıləşdırılmış menyusu ılə mümkün olmuşdur. Mobıle Bankıng xıdmətı günün 24 saat ərzındə fəalıyyətdədır.