www.bazaar.az saytında birinci internet-mağaza

16 Sentyabr 2009, 00:00

“AzərıKard” prosessınq mərkəzının E-commerce layıhəsı fəal ınkışaf etməkdədır. Artıq www.bazaar.az ınternet portalında “MalAlan.az” adlı bırıncı İnternet-mağaza açılmışdır. Mağazanın fəalıyyətı www.vescc.az saytının fəalıyyətı ılə sıx bağlıdır. www.vescc.az saytının bazasında 30 000-dən çox qanunverıcı aktlar saxlanılır. Həmın sənədlərın göstərılməsı üçün xüsusı kartını (kodunu) almaq lazımdır. “MalAlan” ınternet-mağazasında sürətlə, çadtırmaya vaxt ıtırmədən, VİSA, VİSA Electron, Master Card və Maestro bank kartları ılə ödəyıb, kodlarını almaq olar. İnternetdə elektron bank kartları ılə ödənışın təhlükəsızlıyı 3D Secure sıstemı ılə təmın edılır