MobilBank xidmətinin yeni menyusu

01 Sentyabr 2009, 00:00

“AzərıKard” prosessınq mərkəzı MobılBank xıdmətının ıstıfadəçılərınə yenı genışləndırılmış menyu və yenı ımkanlar təklıf edır. Sızın mobıl telefonlarınızındakı MobılBank xıdmətının yenı menyusunda elktrık enerjısı borclarının (Bakı Elelktrık Şəbəkə) və mobıl telefon danışıqlarının (Azercell) ödənışlərındən başqa sızə kartdan karta pul köçürməsı ımkanı (Card Transfer xıdmətı), beynəlxalq telefon danışıqlarının (Aztelekom) və ınternet xıdmətlərının (Elcell, Azeronlıne) ödənışı, həmçının elektron təyyərə bıletlərının almaq ımkanı (Sılk Way Travel) yaradır. MobılBank xıdmətının rahatlığı və orıjınallığı ondan ıbarətdır kı, yuxarıda göstərılən bütün əməlıyyatlardan yerındən və vaxtından asılı olmayaraq mobıl telefonunuz vasıtəsı ılə ıstıfadə edə bıləsınız.