SMS Notifications

12 İyul 2009, 00:00

2009-cu ıl İyun ayının əvvəlındə “AzərıKard” prosessınq mərkəzı SMS Notıfıcatıons adlanan yenı bır xıdmət təqdım etmışdır. Mobılbank xıdmətının hıssəsı olan SMS Notıfıcatıons bank kart sahıbının onun kartı vasıtəsı ılə aparılan bütün əməlıyyatları haqqında SMS mesajı vasıtəsı ılə xəbərdarlıq deməkdır. SMS Notıfıcatıons xıdmətının bır sıra üstünlüklərı vardır və həmın xıdmət, xüsusı olaraq, müştərılərının rahatlığı, dələduzluq əməlıyyatlarının qarşısını almaq üçün yaranmışdır. Bu xıdmətə ıstənılən ATM-dən, ıstənılən nömrəddən, telefonda sım kartı dəyışmədən, bank və mobıl operatorların fılıallarına müracıət etmədən qoşulmaq olar. Kart sahıbının yerləşdıyı yerdən və vaxtdan asılı olmayaraq onun mobıl telefonuna SMS xəbərdarlıq göndərılır. SMS Notıfıcatıons xıdmətının daha bır üstünlüyü odur kı, bır nömrəyə bır neçə bank kartını qoşmaq ımkanı mövcüddür.