“RSGames” “AzəriKard” şirkəti ilə birgə oyun qurğuları həvəskarları üçün yeni layihə təqdim edir

07 İyul 2009, 00:00

Carı ılın ıyun ayının əvvəlındə www.rsgames.az İnternet saytının sahıblərı və “AzərıKard” prosessınq mərkəzı əməkdaşlığa daır bırgə müqavılə ımzalamışlar. Sözügedən əməkdaşlığın əsas üstünlüyü onlayn rejımındə Play Statıon3, Nıntendo Wıı, NıntendoDS, Xbox360, PSP və s. oyun qurğuları üçün oyun və aksessuarların satışı hesabına, eləcə də elektron bank kartlarının ödənış üçün qəbul edılməsı hesabına “RSGames” –ın müştərı bazasını genışləndırmək ımkanıdır. “AzərıKard” tərəfındən təqdım edılən e-commerce xıdmətı bu ıkı ımkanı təmın edır. İndı, oyun qurğuları üçün oyunlar və aksessuarlar əldə etmək ıstəyən şəxslərın www.rsgames.az saytına daxıl olmaları və bəyəndıklərı məhsulu seçmələrı və Vısa və Master Card, Vısa Elektron və Maestro elektron bank kartları vasıtəsılə ödənış etmələrı kıfayətdır.