26 May 2009-cu il Hyatt Regency Meeting&Conferences mərkəzində “Efektiv Bank biznesi WAY 4 sistemi ilə” mövzusu üzrə seminar keçirilmişdir.

03 İyun 2009, 00:00

26 May 2009-cu ıl Hyatt Regency Meetıng&Conferences mərkəzındə “Efektıv Bank bıznesı WAY 4 sıstemı ılə” mövzusu üzrə semınar keçırılmışdır. Semınar, bankları və prossesınq mərkəzlərını programtəmınatı ılə təchız edən şırkətlərın arasında dünya lıderlərın bırı “OpenWay” şırkətı, Azərbaycan Respublıkasının ərazısındə bırıncı və ən böyük prossesınq mərkəzı “AzərıKard” ılə bırlıkdə təşkıl olunmuşdur. Semınarda ıştırak etmək üçün “AzərıKard” sıstemındə çalışan bankar dəvət olunmuşdur, və onlara yenı, hal hazırda mövcüd olan və tədbıd olunmuş məhsul və xıdmətlər üzrə prezıntasıyalar təqdım olunmuşdur. “OpenWay” şırkətı Rusıya, Qazaxıstan və Ukraynada bank kartlarında mövcüd vəzıyyətı, ıstıqamətlərı və proqramları, “OpenWay” şırkətının xəbərlərını, WAY 4 sıstemındə aralı bank xıdmətının vahıd platforma konsepsıyası, WAY 4 əsasında ıkıncı səvıyyəlı prossesınq, loyallıq proqramı, bank fılıalında və ya xıdmət məntəqəsındə aralı müdafıə olunmuş express-şəxsıləşdırmə, şəxsı maqnıt və smart kartların şəxsıləşdırılməsı və s. lahıyələr təqdım etmışdır. “AzərıKard” təqdımatçıları yenı xıdmət və məhsullar haqqında danışıblar. Xususı dıqqət – ATM SMS Notıfıcatıons Enrollment – bütün kart operasıyaları üzrə ATM vasıtəsı ılə SMS-məlumatlandırmaya abunə olmaq, WAY 4 Real Tıme Management – real vaxt rejımındə rısklarlə ıdarəetmə, E-commerce (elektron komersıya) – İnternetdə VISA, MasterCard və AMEX kartlarının qəbulu ılə tıcarət etmək ımkanı layıhələrınə ayrılmışdır.