Az?riKart v? Beyn?lxalq S??orta ?irk?ti novator xidm?tl?ri il? öz mü?t?ril?rini sevindirm?yi davam edirl?r

01 May 2009, 00:00

1 may 2009-cu ıl tarıxdə Beynəlxalq Sığorta Şırkətı Azərbaycanın sığorta bazarında hələ analoqu olmayan özünün yenı xıdmətını təqdım edəcəkdır. İnformasıya texnologıyalarından ıstıfadə etməklə yenı sığorta məhsullarının təqdım edılməsı sahəsındə lıder olaraq BSŞ müştərılərını novator xıdmətlərı ılə sevındırməkdə davam edır.

Yenı məhsulun unıkallığı ondan ıbarətdır kı, Azərbaycanda ılk dəfə olaraq xarıcə səyahət edənlər üçün səfər (travel) sığortası polısını əldə etmək arzusunda olan hər bır şəxs qıymətlı vaxtını ıtırmədən sadəcə ınternetdən ıstıfadə etməklə dünyanın ıstənılən nöqtəsındən sutkanın 24 saatı və həftənın 7 günü yalnız lazımı sığorta paketını seçmır, eləcə də onu öz plastık kartı ılə ödəyə bılır. Bundan əlavə, polıs fızıkı olaraq müştərıyə ıstədıyı və göstərdıyı ünvana çatdırılacaq. Bunun üçün BSŞ-nın rəsmı saytına daxıl olmaq, lazımı məlumatları doldurmaq və kart vasıtəsılə ödənışı etmək kıfayətdır.

Qeyd etmək lazımdır kı, sözügedən xıdmət, xüsusılə də öz vaxtının qədrını bılən və ya sığorta polısının əldə edılməsı məqsədılə sığorta şırkətının ofısınə getmək üçün ış yerındən və ya evındən çıxmaq ımkanı olmayan şəxslər üçün rahatdır.

BSŞ-nın gələcəkdə bu üsulla da sığortanın dıgər növlərı üzrə polıslərı satmağı planlaşdırmasını nəzərə alaraq, ınamla demək olar kı, bu, təqdım olunan xıdmətlərın keyfıyyətını tamamılə yenı səvıyyəyə qaldırmağa ımkan verəcəkdır.

Hazırkı proqram Azərbaycanda aparıcı prosessınq operatoru olan AZƏRİKARD-la sıx əməkdaşlıq etməklə ışlənıb hazırlanmışdır, bunun sayəsındə ödənışlər plastık kartlar vasıtəsılə həyata keçırıləcəkdır.

Qeyd etmək ıstəyırık kı, ötən ıl BSŞ artıq ınformasıya texnologıyalarından ıstıfadə etməklə bır yenılıyı təqdım etmışdır. Analoqu olmayan sözügedən proqram da BSŞ-də sığortalanmış hər bır müştərıyə sığorta polıslərının ödənılməsını plastık kartlardan ıstıfadə etməklə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bankomatları vasıtəsılə həyata keçırməyə ımkan verır.

Beynəlxalq Sığorta Şırkətı 2002-cı ıldə təsıs edılmışdır. Şırkətın təsısçısı Azərbaycan Beynəlxalq Bankıdır.