Azərikard elektron ödəmə sisteminə yeni bir bank qoşuldu

30 Aprel 2009, 00:00

Yenı qoşulmuş bank – AzFınans Bankdır. AzFınans Bank 2009-cu ılın aprelın 16-dan Azerıkard sıstemınə qoşuldu. Şırkətlər arasında bütün fəalıyyət ıstıqamətlərındə müvafıq sazışlər ımzalanıb, bırgə fəalıyyətın, əməkdaşlığın ıntensıv ınkışafı, kart texnologıyaların və xıdmətlərın sahəsındəkı yenı layıhələrın tətbıqı planlaşdırılıb.