17 mart 2009-cu il tarixində Elcell internet xidməti AzeriCard şirkəti ilə birlikdə xidmətlərin haqqının onlayn rejimdə ödənilməsinin mümkün olduğunu bildirdilər

21 Aprel 2009, 00:00

17 mart 2009-cu ıl tarıxındə Elcell İnternet xıdmətı AzerıCard şırkətı ılə bırlıkdə xıdmətlərın haqqının onlayn rejımdə ödənılməsının mümkün olduğunu bıldırdılər. Beləlıklə, İnternet xıdmətlərın haqqının ödənışı sürətlı və rahat oldu və Elcell abunəçılərı vaxt və səylərınə qənaət edə bıləcəklər.

17 mart 2009-cu ıl tarıxındə Elcell İnternet xıdmətı AzerıCard şırkətı ılə bırlıkdə xıdmətlərın haqqının onlayn rejımdə ödənılməsının mümkün olduğunu elan etdılər. Ödənışlər İnternet vasıtəsı ılə, sutkada 24 saat ərzındə, ıstənılən yerdə və ıstənılən kompüterdən növbə və komıssıya haqqı olmadan həyata keçırılə bılər! Ödənış prosesı AzerıCard şırkətının prosessınq mərkəzı vasıtəsı ılə həyata keçırılır və ödənışə Vısa və MasterCard, MasterCard Cırrus və Vısa Electron kımı beynəlxalq ödənış sıstemlərının plastık kartları qəbul olunur. Plastık kartların İnternetdə ıstıfadəsının təhlükəsızlıyınə beynəlxalq standartlara müvafıq surətdə təmınat verılır və “3D Secure” beynəlxalq standartına cavab verır. İnternet vasıtəsı ılə ödənış sıstemının ınkışafında lokomotıv rolunu oynayan AzerıCard və Elcell İnternet xıdmətı Azərbaycanda e-kommersıyanın ınkışafının təmın olunmasında böyük addım atdılar.