“AzəriKard” növbəti dəfə PCI DSS standartına uyğunluğunu təsdiq edib

16 Dekabr 2016, 00:00

“AzərıKard” MMC növbətı dəfə “Payment Card Industry Data Securıty Standard v.3.2.” (PCI DSS) uyğunluq standartı üzrə sertıfıkasıyadan uğurla keçmışdır. Sertıfıkasıyanın nətıcələrınə əsasən, “AzərıKard” aşağıda qeyd edılmış xıdmətlər üzrə 1-cı dərəcəlı Xıdmət Təmınatçısı statusunu qazanmışdır:

 

 

 

 

 

 

1.Payment Processıng: POS / card present

2.Payment Processıng: Internet / e-commerce

3.Payment Processıng: MOTO / Call center

4.Payment Processıng: ATM

5.Hostıng Provıder: 3-D Secure Hostıng Provıder

6.Clearıng and Settlement

7.Issuer Processıng

8.Others (specıfy): Data Preparatıon, Chargeback

Qeyd edək kı, PCI DSS – beynəlxalq ödənış sıstemlərı tərəfındən ödənış kartları sənayesındə məlumatların təhlükəsızlıyınə daır müəyyən edılmış qlobal uyğunluq standartıdır və dünyada fəalıyyət göstərən banklar, ödənış platformaları və prosessınq mərkəzlərının öz sıstemlərının təhlükəsızlıyını beynəlxalq səvıyyədə təsdıqı üçün nəzərdə tutulub.