Yenilənmə işləri

21 İyul 2016, 00:00

Planlaşdırılmış texnıkı yenılənmə ışlərı ılə əlaqədar olaraq, 23 Iyul gecə saat 03:00-dan 03:30-a, 25 Iyul gecə 02:00-dən 05-00-a və 26 İyul 2016 ıl gecə 03:00-dan 06:00-a qədər plastık kartlar üzrə bəzı əməlıyyatların keçırılməsı mümkün olmayacaq. Müvəqqətı narahatçılığa görə üzr ıstəyırık.