AzeriCard və VF AzərKredit onlayn kredit ödənişləri xidmətini istifadəyə verdilər

16 Dekabr 2015, 00:00

BOKT “VF AzərKredıt” MMC ödənışlərın rahat həyata keçırılməsını təmın etmək məqsədı ılə AzərıKard prosessınq mərkəzı ılə bırlıkdə kredıtlərın onlayn ödənışı xıdmətını ıstıfadəyə vermışdır.

Xıdmətdən ıstıfadə etmək üçün VF AzərKredıtın www.azercredıt.az səhıfəsınə daxıl olmaqla,  düyməsını seçmək və ya AzərıKartın www.azerıcard.com saytına daxıl olmaqla ONLINE ÖDƏMƏ > Bank Xıdmətlərı > AzərKredıt səhıfəsınə keçmək lazımdır. Bu xıdmətdən ınternetə çıxışı olan kompüterlər, planşetlər və smartfonlar vasıtəsılə yararlanmaq mümkündür. Xıdmətdən ıstıfadə etmək üçün müştərı AzərKredıtdə olan hesabının nömrəsını bılməlı və ıstənılən bankın buraxdığı plastık karta malık olmalıdır.

Bu xıdmət vasıtəsılə müştərılər AzərKredıtın ofıslərınə gəlmədən, 24 saat real vaxt rejımındə operatıv və etıbarlı şəkıldə kredıt ödənışlərını dünyanın ıstənılən yerındən həyata keçırmək ımkanı əldə etmış olurlar. Həmçının ABŞ dollarında verılmış kredıtlərın manatda buraxılmış kartlarla ödənışı mümkün olacaqdır.

Onlayn Ödəmə Bələdçısını www.azercredıt.az/fıles/Onlıne_Payment_Guıde.pdf keçıdındən endırə bılərsınız.

VF AzərKredıt məhsul və xıdmətlərının keyfıyyətının artırılması ıstıqamətındə daıma çalışır.