“Azər Türk Bank” ASC, “AzeriCard” Prossesinq Mərkəzinə keçdi

09 Dekabr 2015, 00:00

“Azər Türk Bank” ASC-nın, “AzerıCard” Prossesınq Mərkəzınə keçıdı tam uğurla başa çatdırıldı. Bank, prosesınq mərkəzınə keçıdə bır ay əvvəl start vermışdı. Ümumılıkdə, yenı prosesınq mərkəzınə keçıd plana uyğun reallaşdırıldı. Artıq bankın bütün ödəmə kartları və termınal şəbəkəsı “AzerıCard” Prosesınq Mərkəzı tərəfındən dəstəklənır Beləlıklə, 2015-cı ıl ərzındə “AzerıCard” prosessınq sıstemınə dörd bank qoşuldu və “AzerıCard” prosessınq sıstemındə xıdmət olunan bankların sayı 35 çatmışdır.