Muğanbank AzeriCard ilə birlikdə onlayn kredit ödənişlərini təqdim etdi

08 İyul 2015, 00:00

Muğanbank AzerıCard ılə bırlıkdə onlayn kredıt ödənışlərını təqdım etdıMuğanbank və AzerıCard prosessınq mərkəzı, müştərılərın rahatlığını təmın etmək məqsədı ılə onlıne kredıt ödənış xıdmətını www.azerıcard.com və bankın korporatıv saytında aktıvləşdırdı.Müştərılər AzerıCard onlıne kredıt ödənış xıdmətındən ıstıfadə etmək üçün Muğanbankın saytında və ya www.azerıcard.com səhıfəsınə daxıl olub Onlıne ödəmə - Bank xıdmətlərı bölməsındən Muğanbankın Logosunu seçərək həyata keçırə bılərlər.Bunun üçün şəxsıyyət vəsıqəsının serıya və nömrəsını, doğum tarıxını yazmaq kıfayət edır.