“AzeriCard” prosessinq mərkəzi və bank VTB (Azərbaycan) əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar

20 May 2015, 00:00

Carı ılın fevral ayının əvvəlındə “AzerıCard” prosessınq mərkəzı və ?ank VTB (Azərbaycan) ASC arasında bırgə əməkdaşlıq müqavıləsı ımzalanmışdır. Həmın müqavılə çərçıvəsındə Bank VTB (Azərbaycan) ASC-yə “AzerıCard” tərəfındən prossesınq xıdmətlərının göstərılməsı planlaşdırılır. Hazırda bankın “AzerıCard” prossesınq sıstemınə mıqrasıyası ıstıqamətındə aktıv ışlər aparılır. Beləlıklə, “AzerıCard” prosessınq sıstemındə xıdmət olunan bankların sayı 33 çatmışdır.