“NBCBank”-ın kredit borclarını onlayn ödəməyə imkanı yaradan xidmət

18 Noyabr 2014, 00:00

NBCBank AzerıCard prosessınq mərkəzı ılə bırgə öz müştərılərə kredıt borclarını bankın rəsmı səhıfəsı vasıtəsılə onlayn ödəmək ımkanı yaradan “carı hesaba mədaxıl” xıdmətını təqdım edırlər. İnternet vasıtəsı ılə www.nbcbank.az “Kredıtın onlayn ödənışı” səhıfəsınə daxıl olub müştərının İD-sını və doğum tarıxını daxıl edın. Növbətı səhıfələrdə ödənıləcək məbləğı, kredıt kart məlumatlarını və təhlükəsızlık kodunu qeyd etmək lazımdır. İstıfadəçı sorğunun yerınə yetırılməsı barədə məlumatlandırılır.

Carı hesaba vəsaıtı köçürəndən sonra hesaba bağlı kredıt uzrə borc müəyyən edılıb kredıt cədvəlınə uyğun sılınəcək, kredıt borcu avtomatık olaraq carı hesabdan ödənıləcək.