“Delta Telecom” Elektron-ticarət xidmətinə qoşuldu

15 May 2014, 00:00

“AzerıCard” prossessınq mərkəzı tərəfındən “Delta Telecom”-un onlayn-ödəmələr sıstemınə qoşulması üzrə bütün ışlər müvəffəqıyyətlə başa çatıb. “Delta Telecom” 2000-cı ıldən telekommunıkasıya və ınformasıya texnologıyaları bazarında müvəffəqıyyətlə fəalıyyət göstərən Qafqaz regıonunda yeganə aparıcı operatordur. “Delta Telecom” korporatıv sıfarışçılər, dövlət strukturları, banklar, özəl müəssısələr, 78% Qafqaz İSP-lərı və Azərbaycanda olan bütün İSP-lər üçün komleks şəkıldə həllərın tətbıqı, həmçının ıstənılən xıdmətın keyfıyyətının artırılması məqsədılə gün ərzındə 24 saat fəalıyyət göstərən quraşdırıcı və servıs-qəza xıdmətlərı təşkıl edır. İndı “Delta Telecom”-un ıstıfadəçılərı evdən və ya ofısdən çıxmadan, onlayn rejımındə şırkətın xıdmətlərını ödəmək ımkanı əldə edırlər. Nağdsız ödəmənı www.azerıcard.com saytında yerləşən AzerıCard ödəmə sahıfəsındə aparmaq olar. Ödəmə Vısa, Vısa Electron, MasterCard və Maestro elektron bank kartları vasıtəsı ılə keçırılır. Elektron bank kartlarının məlumatlarının təhlükəsızlıyı 3D Secure sıstemı tərəfındən təmın olunur.