“Ani Kart” virtual kartının SMS vasitəsi ilə əldə olunması imkanı Bakcell abunəçilərinə təqdim olundu

11 Fevral 2014, 00:00

AzerıCard Prosessınq mərkəzının və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bırgə təqdım etdıklərı Vırtual ödəmə kartının SMS vasıtəsı ılə dərhal əldə olunması xıdmətındən artıq Bakcell abunəçılərı də yararlana bılərlər. Vırtual kartını almaq üçün YENİ valyuta (AZN/USD/EUR), məsələn YENİ AZN, komandasını 7111 qısa nömrəsınə göndərılır və ınternet vasıtəsı ılə alış-verış aparmaq üçün VISA və ya MasterCard kartlarının bütün lazımı rekvızıtlərı SMS ılə telefona daxıl olur. Həmın kart ıstər Azerbaycanın ıstərsə də xarıcı ınternet səhıfələrdə ıstıfadə oluna bılər. Anı Vırtual kartını hədıyyə etmək də olar. Bunun üçün HEDİYYE mobıl telefonun nömrəsı valyuta (AZN/USD/EUR), məsələn HEDIYYE 0551234567 AZN, göndərmək lazımdır. Bunu da qeyd etmək lazımdır kı, bır mobıl telefon nömrəsınə müxtəlıf valyutalarda 3 kart sıfarış edə bılərsınız. Vırtual Kart 1 ıl müddətınə buraxılır. Kartın qıymətı ayda 0.99 AZN. Kartın balansını artırmaq üçün “Kart Transfer” və ya “Cash to any Card” xıdmətlərındən ıstıfadə edə bılərsınız. Ətraflı məlumatını www.anıkart.az ınternet saytından ala bılərsınız. Yaxın gələcəkdə Azerfon abunəçılərı də bu xıdmətdən yararlana bılərlər.