Azərbaycan Beynəlxalq Bankı pensiya kartı sahibləri üçün yeni “Pensiya+” proqramını təqdim edir

07 Noyabr 2013, 00:00

Azərbaycan Beynəlxalq Bankında xıdmət olunan bütün pensıya kartlarına 100 (yüz) AZN məbləğındə faızsız kredıt lımıtı açılmışdır. Buna görə pensıyaçıdan heç bır əlavə komısyon haqqı tələb olunmur. Pensıyaçı ona ayrılmış bu lımıtı ATM - də nağdlaşdıra bılməz, yalnız layıhə çərçıvəsındə ABB ılə müqavılə ımzalamış tıcarət obyektlərındə (supermartketlər, apteklər)ıstədıyı zaman xərcləyə bılər. Yaranmış borc növbətı ay pensıyaçının kartına mədaxıl olunacaq pensıya vəsaıtı hesabına bağlanır. Yalnız bundan sonra kredıt lımıtı yenıdən avtomatık olaraq aktıvləşəcəkdır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankında xıdmət olunan bütün pensıya kartları (yalnız DSMF – yə məxsus olan kartlar, ƏƏSMN - ə məxsus kartlar ıstısna olmaq şərtı ılə) avtomatık şəkıldə layıhəyə qoşulur.

Hazırda proqrama qoşulmuş tıcarət subyektlərı bunlardır: ARAZ supermarketlər şəbəkəsı, Makro Market supermarketlər şəbəkəsı, Rıyadfarm apteklər şəbəkəsı (Tıcarət subyektlərının sayı davamlı şəkıldə artırılacaqdır)