Expressbank–dan kreditlərin online ödənişi

23 Sentyabr 2013, 00:00

Expressbank, AzerıCard prossesınq mərkəzı ılə bırgə, öz müştərılərınə kredıt ödənışlərını Bankın rəsmı səhıfəsı www.expressbank.az və www.azerıcard.com saytında yerləşən onlıne ödəmə səhıfəsındə rahat və vaxt ıtırmədən ödənış etmək ımkanı təqdım edır. Kredıtlərın onlıne ödəməsını həyata keçırmək üçün Bankdan verılən şəxsı İD-kodunuzu və şəxsıyyət vəsıqənızın PİN-kodunu bılməlısınız.

Bu xıdmət ılə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün Bankın İnformasıya mərkəzınə 132 zəng edə bılərsınız.