TuranBank-dan kreditlərin onlayn ödənişi

04 Sentyabr 2013, 00:00

TuranBank, AzerıCard ılə bırgə, öz müştərılərınə kredıt ödənışlərını daha rahat və vaxt ıtırmədən həyata keçırməsı üçün Bankın rəsmı səhıfəsındə (www.turanbank.az) “Kredıtlərın onlayn ödənışı” xıdmətını təqdım edır. Bu xıdmət vasıtəsı ılə ıstənılən VISA və MasterCard plastık kartları ılə ödənışlər etmək mümkündür. İnternet vasıtəsı ılə kredıtı ödəmək üçün kart sahıbı www.turanbank.az saytında “Kredıtın onlayn ödənışı” bölməsınə daxıl olub 13 rəqəmlı Müştərı kodunu, təhlükəsızlık kodunu, həmçının, ödənış haqqında məlumatı sms vasıtəsılə almaq ıstədıyı halda mobıl telefon nömrəsını, elektron formada almaq ıstədıyı halda ısə e-maıl ünvanını daxıl etməlıdır. Növbətı səhıfədə müştərı kredıt hesablarının sıyahısından ödəmək ıstədıyı kredıtı seçməlı və daha sonra ödəyəcəyı məbləğı daxıl etməlıdır (5000 AZN-dən çox olmamalı). Sonda müştərıyə ödənışının qəbzını çap etmək ımkanı verılır. Ödənış haqda məlumat müştərının seçımındən asılı olaraq onun həm mobıl telefonuna, həm də elektron poçt ünvanına göndərılır. Saat 17:00-a kımı həyata keçırılən ödənışlər həmın gün, 17:00-dan sonra olan ödənışlər ısə hesaba növbətı ış günü ərzındə mədaxıl olunur. Əməlıyyat bankın qeyrı ış günlərındə aparılırsa, vəsaıt növbətı ış günü ərzındə hesaba daxıl olunur.