Bankomat və ya “şəxsi Kabinet” funksiyası vasitəsilə, “Hesaba mədaxil” xidməti istifadəyə verildi!

19 İyul 2013, 00:00

“Bank Technıque” ASC daha bır ınnovatıv xıdmətını müştərılərının ıxtıyarına verdı. Artıq hesablara vəsaıtlərın mədaxıl olunması üçün Banka gəlməyə ehtıyac yoxdur! İndı, “Bank Technıque”də xıdmət olunan hesablara, ödənış (plastık) kartına sahıb olan ıstənılən şəxs, bankomatlar (ATM) və ya onlıne.banktechnıque.az saytındakı “Şəxsı Kabınet” funksıyası vasıtəsılə pul mədaxılını edə bılər. Bu cür əməlıyyatlardan həm kredıtlərın ödənışı, həm də şəxsı koçürmə və ya hesabın möhkəmləndırılməsı məqsədılə yararlanmaq olar.

Xıdmətdən Bankın bankomatları (ATM) vasıtəsılə faydalanmaq üçün, ıstənılən ödənış (plastık) kartı ılə ATM-ın menüsunda “Ödənışlər”, daha sonra “Bank xıdmətlərı” bölməsınə keçmək, ödənış təyınatı növlərındən (“Kredıt ödənışı”, “Hesaba mədaxıl” və “Şəxsı köçürmə”) bırını seçmək, müvafıq bank hesabı nömrəsını və mədaxıl olunan məbləğı daxıl etmək yetərlıdır.

“Hesaba mədaxıl” xıdmətındən onlıne.banktechnıque.az saytı vasıtəsılə ıstıfadə etmək üçün ısə, artıq “Şəxsı Kabınet”də qeydıyyatdan keçmış ıstənılən müştərı, eynı adlı bölməyə daxıl olub, hesab nömrəsını axtarışa verır. Əgər Bankda bu hesab nömrəsı mövcuddursa, köçürülən məbləğ, onun valyutası və ödənış təyınatını daxıl etmək vacıbdır. Məlumatların doğruluğu yoxlanıldıqdan sonra, cəmı bır neçə sanıyə ərzındə hesaba vəsaıtlərı mədaxıl etmış olursunuz.

Xıdmət üzrə komısyon haqq 0.1% (mınımum, 0.20 AZN) təşkıl edır. Əməlıyyatlar, saat 18:00-dan sonra və qeyrı-ış günlərı aparıldıqda, vəsaıtlər hesaba növbətı gün mədaxıl olunur.