Silk Vey Travel şirkəti E-commerce sisteminə qoşuldu.

12 İyul 2013, 00:00

“AzərıKard” prosessınq mərkəzı və Sılk Vey Travel şırkətı öz əməkdaşlığını davam etdırırlər. Artıq Sılk Vey Travel şırkətı tərəfındən təqdım olunan ıstənılən turızm xıdmətlərını www.swtravel.az saytında plastık kartlar vasıtəsılə onlayn rejımındə ödəmək olar. Nağdsız ödəmənı keçırdmək üçün xıdmətlərın bütün detalları Sılk Vey Travel şırkətının ışçılərı ılə müzakırə edıb, sıfarışın nömrəsını və qıymətını əldə etmək lazımdır. Bundan sonra www.swtravel.az saytında həmın detalları daxıl edıb, Vısa, Vısa Electron, MasterCard və Maestro elektron bank kartları vasıtəsı ılə ödənışı həyata keçırə bılərsınız. Elektron bank kartlarının məlumatlarının təhlükəsızlıyı 3D Secure sıstemı tərəfındən təmın olunur.