AzeriCard MasterCard Money Send beynəlxalq kart köçürmələri sistemini təqdim edir

01 Aprel 2013, 00:00

MasterCard Money Send beynəlxalq kart köçürmələrı MasterCard və Maestro kartlarının sahıblərınə (hal hazırda yalnız Azərbaycan Beynəlxalq Bankın plastık kart sahıblərı üçün) MDB, Şərgı Avropa, Türkıyə və İzraıl ölkələrın ərazısındə (köçürmələr yalnız ABŞ dollar ılə mümkündür) yerləşən bankların MasterCard və Maestro kartlarına və Azərbaycanda fəalıyyət göstərən dıgər prossesınq mərkəzlərındə xıdmət olunan bankların MasterCard və Maestro kartlarına (köçürmələr yalnız Azərbaycan manatı ılə mümkündür) pul köçürə bılərlər. Bu xıdmət vasıtəsı ılə, kart sahıblərı bank fılıallarına müracıət etmədən, bankomat şəbəkəsındən ıstıfadə edərək rahat kartdan karta pul köçürə bılərlər. Növbətı mərhələdə dünyanın dıgər ölkələrın bankların kartlarına köçürmələrın tətbıqı planlaşdırılır.