Bildiriş FM-200

14 May 2019, 00:00

“Azərikard” MMC-nin  FM-200 məhsulu ilə bağlı dərc edilmiş kotirovka sorğusunun sənədlərinin qəbul tarixi 17.05.2019-ci il tarixi saat 18:00 uzadılır. Zərflərin açılma tarixi 20.05.2019-ci il saat 16:00 keçirilir. 

 

 


 Hörmətlə,

Tender Komissiyası