Bildiriş!

13 Oktyabr 2022, 00:00

                                                                  BİLDİRİŞ

 

 

 

     “Cabeling” layihəsi üçün texniki vasitələrin və bu vasitələr üzrə xidmətlərin kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasına dair 05.09.2022-ci il tarixində elan olunmuş kotirovka ləğv edilir.

 

 

 

 

 

Hörmətlə,

 

Tender Komissiyası!